Danh mục
Trang chủ
Tin nổi bật
Lời giới thiệu
Văn
Thơ
Sự kiện
Nghiên cứu lý luận phê bình
Nhân vật
Giai thoại văn chương
 Tìm kiếm

Trong:

 Trưng cầu ý kiến
Bạn nghĩ sao về webiste này?
Thật tuyệt vời
Thật tiện lợi
Hay đấy
Bình thường
Ý kiến khác
Kết quả
 Tác giả tác phẩm
CAO THOẠI CHÂU ,NHÀ THƠ ,NHÀ GIÁO VỚI THI PHẨM : BẢN THẢO MỘT ĐỜI  

Nhà thơ Cao Thoại Châu tên thật là Cao Ðình Vưu, sinh năm 1939 tại Giao Thủy, Nam Ðịnh, di cư vào Nam năm 1954. Ông tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sài Gòn năm 1962. Nhiệm sở đầu tiên của ông là Trường Trung học Thủ khoa Nghĩa ở tỉnh Châu Đốc. Sau năm 1968 ông bị động viên vào quân ngũ .Năm 1970 ông được biệt phái về Bộ Quốc gia Giáo dục và thuyên chuyển về Trường Nữ Trung học Pleime của tỉnh Pleiku. Cao Thoại Châu dạy học tại đây cho đến ngày 30.4.75.Sau 1975, ông vào trại cải tạo 3 năm và cũng như nhiều nhà giáo khác, Cao Thoại Châu phải nghỉ dạy trong một thời gian khá lâu. Trong thời gian này ông làm thợ hồ sau đấy mới được gọi đi dạy lại tại trường Trung học Phổ thông Long An. Trước năm 1975 Thơ Cao Thoại Châu xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí văn học: Văn, Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập… Sau 1975 ông nghỉ viết trong 15 năm. Từ 1990 thơ ông mới xuất hiện trở lại trên các báo Thanh Niên, Kiến Thức Ngày Nay, Long An Cuối Tuần… Tác phẩm đã xuất bản: • Bản thảo một đời (thơ, 1992) • Rạng đông một ngày vô định (thơ, 2006) • Ngựa hồng (thơ, 2009) • Vớt lá trên sông (tạp bút, 2010) • Vách đá cheo leo (tạp bút, 2012) ...(TRẦN DZẠ LỮ) 

Xem chi tiết

 Hôm nay, ngày 15/12/2018
Xem chi tiết bản tin

HIỂN HÁCH ĐẠI NAM

HIỂN HÁCH ĐẠI NAM


Ngay sau khi vua Minh Mệnh băng hà, Thiệu Trị đã viết ca ngợi công lao của phụ hoàng mình và khắc vào bia:

Hách hách Đại Nam
Hoàng hoàng thiên hựu
Triệu tổ tông bồi
Khắc khai khuyết hậu

Thế tổ trung hưng
Yếm hữu cử cửu
Sáng thủ lưỡng kiêm
Công hậu đức mậu

Ư mục Hoàng khảo
Thọ mệnh duy tân
Dĩ Thánh kế Thánh
Thành hiến khắc tuân

Hà thanh tý xuất
Thụy ứng biền trăn
Nhất tâm cần kính
Vạn hóa di luân

Cổn miện nghị chương
Đào đào khuê tệ
Tận chí tận vật
Chiêu sự Thượng đế

Châm chước chích trung
Thức sừng miếu chế
Bảo lục toản tu
Chiêu thùy dịch thế

Di du vũ mộ
Hoan phụng Từ Ninh
Hà thương kế tiết
Long cổn xu đình

Hợp vạn phương lạc
Mỵ chúc tiên linh
Hiển dương đại hiếu
Tứ hải thức hình

Bách thể bản chi
Vạn niên phổ điệp
Thống ký chiêu minh
Ngân hoàng khánh hiệp

Hiển bất di thân
Ân nghĩa chu tiếp
Trị giáo tổ tiên
Vĩnh vi thế pháp

Quảng khai môn lộ
Trừng tự quang phương
Dĩ châm dĩ quý
Suất do điển thường

Nông tang chính bản
Phong tục quốc cương
Hoàng hữu huấn di
Thứ dân cận quang

Thụ chức thiết quang
Phân cương hoạch tỉnh
Binh chế điền công
Lại trị dân chính

Chế độ phục chương
Văn thư hiệu lệnh
Kinh kỷ tất trần
Nội ngoại giao chỉnh

Thánh học uyên phú
Thuần hồ túy tinh
Chư văn chư tác
Biểu lý lục kinh

Hiền khoa mục tịch
Nho giáo phong hành
Sĩ tập phi biến
Văn trị đại hanh

Khôn hợp cang khai
Uy linh chấn bạc
Nam Bắc tiểu bình
Tây Nam khai thác

Kỳ định võ công
Tái khôi viễn lược
Cải thố qui lưu
Hóa thành man trạch

Hoàng du tăng bí
Thánh trạch bàng hồng
Đãi thần dĩ lễ tế
Thượng hạ tình thông

Phan mao, tích tước
Dĩ chương hữu công
Vinh gia phong ấm
Ân điển ưu long

Căng dục vạn dân
Tự cơ ấm khát
Dưỡng lão chẩn cùng
Nhân cao bàng đạt

Giảm phú quyên chỉnh
Thận hình chỉ sát
Hoàn hải mông lưu
Hàm ca lợi lạc

Thiên địa hóa phổ
Thánh nhân công toàn
Duy kỳ bất tức
Sở dĩ tự nhiên

Minh hiệu thành pháp
Chiêu tích gián biên
Xán kim chấn cổ
Diệu hậu quang tiền

Cương chinh luân minh
Đức ái phúc bị
Chung lân tập tường
Bách tứ thập nhị

Giáo dĩ nghĩa phương
Hòa Cảm giao tụy
Lịch đại đế vương
Mạc dữ chi tỷ

Ta dư tiếu từ!
Thiệu thứ phi cơ
Cận tư kế thuật
Ngưỡng phó hồng từ

Truy tự công đức
Thọ chi phong bi
Ức vạn tư niên
Thế thế thủ chi

Hiếu tử tự Hoàng đế
Thần: Tuyển cẩn phúcHách hách Đại Nam
Hoàng hoàng thiên hựu
Triệu tổ tông bồi
Khắc khai khuyết hậu

Thế tổ trung hưng
Yếm hữu cử cửu
Sáng thủ lưỡng kiêm
Công hậu đức mậu

Ư mục Hoàng khảo
Thọ mệnh duy tân
Dĩ Thánh kế Thánh
Thành hiến khắc tuân

Hà thanh tý xuất
Thụy ứng biền trăn
Nhất tâm cần kính
Vạn hóa di luân

Cổn miện nghị chương
Đào đào khuê tệ
Tận chí tận vật
Chiêu sự Thượng đế

Châm chước chích trung
Thức sừng miếu chế
Bảo lục toản tu
Chiêu thùy dịch thế

Di du vũ mộ
Hoan phụng Từ Ninh
Hà thương kế tiết
Long cổn xu đình

Hợp vạn phương lạc
Mỵ chúc tiên linh
Hiển dương đại hiếu
Tứ hải thức hình

Bách thể bản chi
Vạn niên phổ điệp
Thống ký chiêu minh
Ngân hoàng khánh hiệp

Hiển bất di thân
Ân nghĩa chu tiếp
Trị giáo tổ tiên
Vĩnh vi thế pháp

Quảng khai môn lộ
Trừng tự quang phương
Dĩ châm dĩ quý
Suất do điển thường

Nông tang chính bản
Phong tục quốc cương
Hoàng hữu huấn di
Thứ dân cận quang

Thụ chức thiết quang
Phân cương hoạch tỉnh
Binh chế điền công
Lại trị dân chính

Chế độ phục chương
Văn thư hiệu lệnh
Kinh kỷ tất trần
Nội ngoại giao chỉnh

Thánh học uyên phú
Thuần hồ túy tinh
Chư văn chư tác
Biểu lý lục kinh

Hiền khoa mục tịch
Nho giáo phong hành
Sĩ tập phi biến
Văn trị đại hanh

Khôn hợp cang khai
Uy linh chấn bạc
Nam Bắc tiểu bình
Tây Nam khai thác

Kỳ định võ công
Tái khôi viễn lược
Cải thố qui lưu
Hóa thành man trạch

Hoàng du tăng bí
Thánh trạch bàng hồng
Đãi thần dĩ lễ tế
Thượng hạ tình thông

Phan mao, tích tước
Dĩ chương hữu công
Vinh gia phong ấm
Ân điển ưu long

Căng dục vạn dân
Tự cơ ấm khát
Dưỡng lão chẩn cùng
Nhân cao bàng đạt

Giảm phú quyên chỉnh
Thận hình chỉ sát
Hoàn hải mông lưu
Hàm ca lợi lạc

Thiên địa hóa phổ
Thánh nhân công toàn
Duy kỳ bất tức
Sở dĩ tự nhiên

Minh hiệu thành pháp
Chiêu tích gián biên
Xán kim chấn cổ
Diệu hậu quang tiền

Cương chinh luân minh
Đức ái phúc bị
Chung lân tập tường
Bách tứ thập nhị

Giáo dĩ nghĩa phương
Hòa Cảm giao tụy
Lịch đại đế vương
Mạc dữ chi tỷ

Ta dư tiếu từ!
Thiệu thứ phi cơ
Cận tư kế thuật
Ngưỡng phó hồng từ

Truy tự công đức
Thọ chi phong bi
Ức vạn tư niên
Thế thế thủ chi

Hiếu tử tự Hoàng đế
Thần: Tuyển cẩn phúc
DỊCH THƠ:
Hiển hách nước Nam
Trời giúp lớn lao
Triệu Tổ tôn bày
Mở mang cơ cuộc

Thế Tổ trung hưng
Gồm thu toàn quốc
Sáng lập, giữ gìn
Công dày đức tốt

Tốt thay Hoàng khảo
Chịu mệnh duy tân
Thánh lại nối Thánh
Noi đúng phép thường

Sông trong điềm tốt
Ngọc hiện rỡ ràng
Một lòng chuyên kĩnh
Giáo hóa cương thường

Đồ thờ nhạc khí
Tận vật tận chí
Kính phụng thờ trời
Châm chước tùy thời

Giữ gìn phép nước
Biên soạn Thực lục
Để lại đời sau
Bắt chước Thuấn xưa

Kính vui thờ mẹ
Thân mặc áo rồng
Cùng vui muôn phương
Đến chúc tuổi thọ

Hiếu thảo tỏ rõ
Bốn biển soi chung
Trăm đời giữ dòng
Muôn năm phổ điệp

Rõ ràng ghi chép
Hết thảy vui mừng
Tuyển hiền yêu thân
Ơn nghĩa rộng khắp

Trước lo giáo dục
Làm phép ngàn đời
Ngôn luận rộng khơi
Dạy quan phép tắc

Hoặc khuyên, hoặc nhắc
Đều tự phép thường
Trọng việc nông tang
Giữ gìn phong tục

Khuyên dạy rành mạch
Dân chúng đều theo
Nhậm chức đặt quan
Phân chia từng tỉnh

Ruộng đất, binh lính
Việc quan, việc dân
Chế độ, áo khăn
Văn thư, hiệu lệnh

Đầy đủ toan tính
Hòa hợp trong ngoài
Thánh học sâu dày
Cốt ở tinh túy

Văn, thơ ngự chế
Tỏ rõ lục kinh
Thi cử mở mang
Thịnh hành đạo học

Sĩ khí đổi lớn
Văn trị rỡ ràng
Dóng mở càng khôn
Oai linh rung chuyển

Bắc Nam yên ổn
Tây Nam mở mang
Sửa định võ công
Sáng soi muôn cõi

Lưu chuyển quan lại
Giáo hóa các mường
Phép tắc càng tăng
Ân trạch khôn kể

Đãi tôi dùng lễ
Trên dưới đồng lòng
Ruộng, tước ban phong
Công thần rạng rỡ

Vẻ vang ân tứ
Đức trạch sâu dày
Nuôi nấng mọi người
Đói ăn khát uống

Nuôi già, giúp cực
Nhân ái đồn xa
Thuế khóa giảm tha
Cẩn hình, thận án

Bốn cõi thỏa mãn
Ngậm cười mừng vui
Trời đất sinh sôi
Thánh nhân hoàn tất

Bởi không ngơi nghỉ
Thành tựu tự nhiên
Phép tắc lập nên
Rõ ràng ghi chép

Cổ kim đều biết
Sau trước rành rành
Giềng mối phân minh
Phúc dày đức đủ

Con cái đông đức
Trăm bốn mươi hai
Lấy nghĩa dạy nuôi
Họp ở hòa cảm

Đế vương kim cổ
Chẳng thể sánh cùng
Tiểu tử đau lòng
Được cho nối nghiệp

Chỉ lo kế tiếp
Công nghiệp cơ đồ
May đáp ơn to
Chăm lo kế thuật

Truy kể công đức
Khắc vào đá quý
Muôn vạn năm sau
Đời đời bền bĩ


Hiếu tử nối ngôi Hoàng đế
Thần: Tuyền kính chép


(Theo tư liệu của ông Bửu Trân - Phòng Tùng Thiện Vương ở thành phố Huế)


Mot bài Minh được viết bởi 1 nhà vua thi sĩ uyên thâm về văn chương kim cổ đã khái quát những nét chủ yếu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Minh Mệnh. Bài mang hơi thở của một trường thi, lời văn có nhiều điển tích, vừa cao sang, vừa giản dị, dễ hiểu, thu hút được chú ý của đông đảo từ các nho sĩ cho đến người bình dân... Quả là một kiệt tác văn chương!

Lê Ngọc Trác

Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
 
 
 C�C TIN TỨC KH�C
MINH MỆNH VỚI NHỮNG CẢI CÁCH NỔI BẬT (14/09)
VUA GIA LONG CHỌN NGƯỜI KẾ NGHIỆP (28/08)
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: 80 năm với đàn tranh (10/08)
Nguyễn Trường Tộ: “Một kiếp sa chân muôn kiếp hận” (31/07)
Hoàng Xuân Hãn: Nhà “Tây học” nặng hồn “dân tộc học” (21/07)
Người chăn trâu kiệt xuất nhất triều Nguyễn và bài học cho hậu thế (08/07)
GS Phan Huy Lê – người tổng kết lịch sử Việt Nam (24/06)
Bùi Kỷ - tấm lòng với quốc văn (18/06)
Cao Xuân Huy-Cao Xuân Hạo (08/06)
Đào Tấn: Ông vua của nghệ thuật tuồng (01/06)
VỊ THẾ NỔI BẬT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆT NAM (22/05)
Giáo sư Phan Đình Diệu là kẻ sĩ chân chính, cương trực (16/05)
TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ VỚI TƯ TƯỞNG VÀ SỨC MẠNH VĂN HIẾN VIỆT NAM (05/05)
TẠI SAO TRIỀU ĐẠI MINH MỆNH CÓ NHIỀU CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA NÔNG DÂN ?! (28/04)
VỊ THẾ NỔI BẬT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆT NAM (19/04)

 

Xem tin:


 Website Lengoctrac.com

á
Lên đầu trang

 Bản quyền © 2011 thuôc về Lengoctrac.com  - Email: lengoctraclg@gmail.com
Bo dem